Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:588 (2011-2012)
Innlevert: 09.01.2012
Sendt: 10.01.2012
Besvart: 17.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I dagens utgave av avisen Smaalene kan man lese at stortingsrepresentant Gunvor Eldegaard "har fått lov til" å røpe at Follo politidistrikt får økte bevilgninger utover vanlig lønns- og prisstigning på et møte i Follo-rådet forrige uke. Jeg kan ikke se at andre representanter har "fått lov til å røpe" noe når det gjelder det politidistriktet som har lavere bemanning enn nevnte distrikt, nemlig Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt.
Kommer det en betydelig økning også til dette distriktet?

Begrunnelse

Justisministeren bør være svært godt informert om en svært dårlig bemanningssituasjon for Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt. Både gjennom intern informasjon i departementet og Politidirektoratet, men også gjennom svært mange og vedvarende spørsmål fra Stortinget om situasjonen.
Statsråden sa til meg i den muntlige spørretimen at hun ikke ville endre tildelingsbrøkene til politidistriktene før Stortinget har behandlet politistrukturen som nå er under arbeid. Det er ikke bra ettersom skjevfordelingen er påtagelig for flere politidistrikt, deriblant Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt og i noe mindre grad Follo politidistrikt.
Informasjonen fra stortingsrepresentant Eldegard viser at regjeringen tydeligvis er på glid. Jeg forutsetter derfor at budsjettet til Haugaland- og Sunnhordland Politidistrikt økes betydelig for 2012 og ber om en begrunnelse hvis så ikke er tilfelle.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Da Politidirektoratet ble opprettet i 2001 ble ansvaret for etatsstyring og ressursfordeling delegert fra Justisdepartementet. Det er Politidirektoratet som fordeler budsjettet til politidistriktene, basert på en rekke kriterier hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer de viktigste områdene.

Justisdepartementet kan derfor ikke svare på spørsmål om bevilgningen til det enkelte politidistrikt for 2012 før Politidirektoratet har foretatt den endelige fordelingen.