Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:593 (2011-2012)
Innlevert: 10.01.2012
Sendt: 10.01.2012
Besvart: 16.01.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): DiFi har i en pressemelding tatt til orde for å kreve økologisk mat som en miljøbetingelse ved offentlige innkjøp. En følge av dette vil da være at det offentlige fastsetter regelverk som gjør at norske konvensjonelle matprodukter produsert etter de norske reguleringer og miljøstandarder blir valgt bort fra offentlige leveranser til fordel for økologisk produsert mat.
Støtter statsråden en slik utvikling for norsk konvensjonell landbruksproduksjon?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har kommet frem til at det kan stilles krav om at økologiske produkter skal være en del av et bredt assortiment når offentlige kontrakter skal inngås innen f.eks. storhusholdning. Jeg kan ikke se at det Difi konstaterer vil ha negative konsekvenser for norsk konvensjonell landbruksproduksjon.

Som landbruks- og matminister, er jeg svært opptatt av at forbrukerne skal få det de etterspør. Det er en målsetting å øke produktmangfoldet og forbrukernes valgmuligheter i matvaremarkedet generelt, også i offentlige kantiner, sykehus mm. Et økt utbud av økologiske produkter vil bidra til økt mangfold. Det er i denne sammenheng verdt å nevne at det er flere individuelle grunner til at norske forbrukere ønsker å velge økologiske produkter, herunder ønske om å ivareta miljø, dyrevelferd og egen helse. Dette tilsier at de økologiske produktene har tilleggsverdier for forbrukeren, og at de slik bidrar til økt mangfold i matvaremarkedet.