Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:596 (2011-2012)
Innlevert: 10.01.2012
Sendt: 10.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): VG har i noen artikler satt søkelys på en iraker som hjalp nordmenn under oppdrag i Irak. I ettertid føler vedkommende seg svært dårlig behandlet av norske myndigheter og han har uttalt at han angret på at han jobbet for Norge. Jeg går ut fra at statsråden ønsker at de som hjelper oss skal kunne gjøre det i visshet om at vi også stiller opp tilbake.
Kan derfor statsrådens svare på om han mener at denne irakeren er behandlet på en god, forsvarelig og akseptabel måte?

Begrunnelse

Saken som VG omtaler forteller om en frustrert og skuffet iraker. Også en nordmann som var involvert i Irak står frem og forteller sin opplevelse av det som skjedde der. Jeg regner med at statsråden primært ikke ønsker fokus på slike saker men at vårt omdømme ivaretas på en god måte, når det skjer. Jeg ser derfor frem til å få statsrådens svar.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 10. januar 2012, med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om behandlingen av en iraker som hjalp nordmenn under oppdrag i Irak.

Regjeringen mener det er viktig at vi tar vare på og behandler personer som arbeider for norske styrker i utlandet på en forsvarlig og god måte, slik at de ikke havner i en utsatt posisjon etter hvert som vi avvikler engasjementet. En slik vurdering gjøres av Forsvaret i hvert enkelt tilfelle på basis av så fullstendig og korrekt informasjon som mulig.

I det gitte tilfellet, hvor Forsvaret i 2004 besluttet ikke å bringe en iraker til Norge etter å ha avviklet sitt engasjement i Irak, ble det gjort en grundig vurdering basert på den informasjon og kunnskap som forelå på det aktuelle tidspunktet.