Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:601 (2011-2012)
Innlevert: 10.01.2012
Sendt: 10.01.2012
Besvart: 17.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Kan samferdselsministeren redegjøre for hva som blir konsekvensen for togtilbudet i indre Østfold med den nye trafikkavtalen, og om dette er i tråd med regjeringens satsning på kollektivtrafikk?

Begrunnelse

Ifølge Smaalenenes Avis 10. januar 2012 vil toget til Rakkestad opphøre fra 2014.
NSB vil legge ned jernbanetrafikken mellom Mysen og Rakkestad. I trafikkavtalen står det at trafikken vil halveres i 2012 og 2013, og opphøre fra 2014.
NSB foreslår at man sanerer alle avganger fra Mysen til Rakkestad, og at man allerede fra i år halverer antall avganger. Hvilke avganger som vil forsvinne er foreløpig noe uklart, men i følge Trafikkavtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB AS, vil det gå kun to avganger fra og til Rakkestad, en om morgenen og en på sen ettermiddagstid.
Dette får mange til å reagere, og spesielt de berørte lokale myndigheter og brukere. Ber derfor om en redegjørelse fra samferdselsministeren.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Den nye Trafikkavtalen mellom NSB og Samferdselsdepartementet sikrer togpassasjerene et bedre og mer attraktivt togtilbud i årene fremover. Nye tog og bedre kapasitet på sporet gjør det mulig med flere avgangar, økt setekapasitet, redusert reisetid og bedre punktlighet. I seksårsperioden som avtalen dekker, skal nye tog og et nytt og bedre ruteopplegg på Østlandet gradvis fases inn. Dette gjelder ikke minst for InterCity-trafikken og for lokaltrafikken i Oslo-området hvor 85 % av togreisene i Norge gjennomføres.

NSB og Samferdselsdepartementet har ikke hatt til hensikt å avvikle eller redusere togtilbudet mellom Mysen og Rakkestad. NSB skal opprettholde uendret togtilbud på strekningen, med 3 avganger Mysen - Rakkestad og 4 avganger Rakkestad - Mysen mandag til fredag i avtaleperioden.

Misforståelsen rundt togtilbudet til Rakkestad skyldes et feil tall i bilag A til Trafikkavtalen samt en feil ved innskanningen av dokumentet der deler av teksten hadde falt ut. Dette er nå rettet opp.