Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:602 (2011-2012)
Innlevert: 10.01.2012
Sendt: 10.01.2012
Besvart: 17.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Kan justisministeren redegjøre for og konkretisere hva den varslede budsjettøkningen for Follo politidistrikt går ut på?

Begrunnelse

I Smaalenenes Avis 10. januar 2012 kan vi lese at en stortingsrepresentant fra regjeringspartiene kommer med lekkasjer fra budsjettet for inneværende år som skal fordeles på politidistriktene.
Slik det fremstår i avisen har denne lekkasjen kommet med aksept fra justisministeren. Da er det fint om samme informasjon kan tilflyte opposisjonen og offentligheten. Ber derfor om en nærmere redegjørelse om hva denne varslede budsjettøkningen innebærer.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Da Politidirektoratet ble opprettet i 2001 ble ansvaret for etatsstyring og ressursfordeling delegert fra Justisdepartementet. Det er Politidirektoratet som fordeler budsjettet til politidistriktene, basert på en rekke kriterier hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer de viktigste områdene.

Justisdepartementet kan derfor ikke svare på spørsmål om bevilgningen til det enkelte politidistrikt for 2012 før Politidirektoratet har foretatt den endelige fordelingen.