Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:636 (2011-2012)
Innlevert: 16.01.2012
Sendt: 16.01.2012
Besvart: 17.01.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I Aftenposten 9/1-12 skrives at LO mener næringsministeren hadde brutt en avtale i forbindelse med avgjørelsen om salg av TV2 til Egmont A/S.
Kan statsråden redegjøre for om dette medfører riktighet, og i så fall hvilke avtaler, om noen, i forbindelse med oppkjøpet, han har inngått med LO på vegne av Telenor?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det foreligger ingen slik avtale mellom LO og meg eller Nærings- og handelsdepartementet.