Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:608 (2011-2012)
Innlevert: 11.01.2012
Sendt: 11.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Mange psykisk utviklingshemmede barn i nedre Buskerud har ikke skoletilbudet i nærområdet. De har derfor behov for en skoleskyssordning inn mot hovedstaden. "Skolebussen" til disse barna kan ikke bruke kollektivfeltet.
Hvilke mulige løsninger mener statsråden det finnes for disse trafikantene?

Begrunnelse

Psykisk utviklingshemmede barn er avhengige av et best mulig skoletilbud for å kunne ha gode muligheter for personlig utvikling og mestring. Det er ikke alle kommuner og fylkeskommuner som tilbyr de riktige opplæringsmulighetene. Derfor oppstår det et behov for skoleskyss, ofte over lengre strekninger.
Slik situasjonen er i dag, blir de barn fra nedre Buskerud som ikke har lokalt skoletilbud fraktet inn mot hovedstaden. Flere av barna er autister. Å stå i kø gjør dem svært utagerende. Dette skaper problemer for dem resten av dagen i en skolesituasjon der de egentlig burde hatt fokus på læring og mestring. I dette spørsmålet gjelder det å være løsningsorientert å finne en minnelig ordning. For eksempel kan skoletransporten for disse elevene få tillatelse til å bruke kollektivfelt inn mot Oslo. Det ville gjort skolehverdagen for en sårbar gruppe svært mye bedre.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg ser det slik at transporten av de nevnte barna bør kunne foretas med den type kjøretøy, eventuelt med det antall passasjerer, som etter gjeldende regler har adgang til å kjøre i kollektivfeltet.

Det er i utgangspunktet kjøretøykategorien, slik denne fremkommer i vognkortet, som er avgjørende for det enkelte kjøretøys adgang til kollektivfelt. Minibuss, dvs. buss registrert for 16 passasjerplasser i tillegg til førerplass, kan imidlertid etter skiltforskriften bare brukes i kollektivfeltet ved utøvelse av løyvepliktig persontransport eller med minst 7 passasjerer i tillegg til fører.