Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:618 (2011-2012)
Innlevert: 12.01.2012
Sendt: 12.01.2012
Besvart: 30.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Personer med diabetes er i dag utelukket fra å kunne søke opptak på politihøyskolen. Årsaken til dette er at man er avskåret fra å få førerkort i klasse D.
Vil justisministeren ta et initiativ til en ny vurdering, slik at personer med diabetes ikke automatisk utelukkes fra å kunne bli politi?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Politihøgskolens opptakskrav, herunder medisinske krav, er for tiden oppe til vurdering i Justisdepartementet. I den forbindelse er Justisdepartementet opptatt av at det kun fastsettes spesielle opptakskrav som er nødvendige for gjennomføringen av politistudiet.

I henhold til Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring, (utrykningsforskriften), vil personer med diabetes ikke kunne gjennomføre faget utrykningskjøring så lenge de ikke oppfyller de medisinske kravene til førerkortklasse D.

Klasse D gjelder i utgangspunktet føring av motorvogn med flere enn 8 passasjerplasser (buss) og stiller således de strengeste medisinske krav til føreren. Utrykningskjøring er svært krevende og krever høy oppmerksomhet og rask reaksjonsevne. Føreren må forutse trafikkbildet, bedømme mulige situasjoner som kan oppstå, og foreta valg av handlinger i en helt annen grad enn alminnelige bilførere. Dette er årsaken til at ett av vilkårene for å erverve kompetansebevis for utrykningskjøring er at føreren må dokumentere at de medisinske krav for førerekortklasse D er oppfylt.

Utrykningskjøring inngår som en del av bachelorgraden i politistudier, og bestått eksamen i dette faget er en forutsetning for å få utstedt vitnemål. Bakgrunnen for dette er at utrykningskjøring er en viktig del av politiets arbeid og i mange tilfeller en forutsetning for å løse sine oppgaver tilfredsstillende. Både utrykningsforskriften og de konkrete helsekravene til førerkortklasse D i førerkortforskriften fastsettes for øvrig av Samferdselsdepartementet.