Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:625 (2011-2012)
Innlevert: 13.01.2012
Sendt: 13.01.2012
Besvart: 27.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Jernbaneverket krever at grunneiere skal ha godkjente vakter for å sikre kjøring av tømmer over jernbanelinjen. Dette kravet er forståelig når det er snakk om jernbanelinjer med daglig togtrafikk, men på jernbanestrekningen Bratsbergbanen Nord for Hjuksebø er det fysisk stengt for trafikk frem til juni 2012.
Vil statsråden nå skjære igjennom og sørge for at grunneierne allikevel skal få ta ut tømmeret uten å måtte leie inn vakter?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Krysning av planoverganger og privatpersoners ferdsel i spor representerer noen av de alvorligste truslene i forhold til fare for tap av menneskeliv i forbindelse med jernbane- virksomheten. Personer som ikke er kjent med jernbanevirksomhet undervurderer ofte både hastigheten til et tog og nødvendig stoppdistanse for et tog. Kravet til å ha vakt ved tømmertransport er derfor sikkerhetsmessig viktig for å sikre at krysningen av sporet gjennomføres med tilstrekkelig tidsmargin.

Når det gjelder strekninger som er midlertidig stengt, dvs. at det heller ikke pågår framføring av arbeidsmaskiner eller annet vedlikeholdsarbeid, kan kravet til sikkerhetsvakt kunne fravikes.

Strekningen Hjuksebø-Notodden på Bratsbergbanen, er i perioden fram til juni 2012 anleggsområde i forbindelse med gjenoppbyggingen av Notodden stasjon. Det vil i tillegg pågå trafikk med vedlikeholdsmaskiner på fri linje fra februar måned. Det må kunne være fleksibilitet for spordisponering av arbeidsmaskiner på strekningen og endringer underveis vil kunne skape risikosituasjoner.

Jernbaneverket anser at kravet til sikkerhetsvakt må ivaretas i dette tidsrommet. Jeg finner ikke å kunne overprøve denne vurderingen.