Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:626 (2011-2012)
Innlevert: 13.01.2012
Sendt: 16.01.2012
Besvart: 19.01.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Grunnleggere av partiet Belarusian Christian Democracy (BCD) utsettes for trusler om vold og avskjedigelse fra jobb og studier for sitt demokratiske pionerarbeid.
Vil utenriksministeren ta initiativ ovenfor hviterussiske myndigheter for å stoppe denne typen trusler og sikre rettferdig behandling av BCDs søknad om registrering?

Begrunnelse

Den 20. desember 2011 leverte BCD sin fjerde søknad om å bli registrert som politisk parti og dermed få muligheten til lovlig å benytte seg av sin universelle rett til å ytre seg om samfunnet de selv lever i. 1080 personer har signert som grunnleggere av partiet, disse utsettes nå for hardt press fra egen arbeidsplass, studiested eller fra pro-Lukasjenko grupper og anonyme personer som oppsøker dem hjemme. Frem til nå har truslene for det meste omhandlet avskjedigelse fra jobb eller studier, noe som er svært vanskelig for vanlige familier som prøver å overleve på tross av en nasjonal økonomi i fritt fall. Men de siste dagene har grunnleggere også blitt truet med fysisk avstraffelse dersom de ikke tok avstand fra partiet. Dersom noen gir etter for truslene og trekker sin signatur vil sannsynligvis hele søknaden om registrering bli avvist av myndighetene med den begrunnelse at også de andre signaturene kan være samlet inn på ulovlig vis.
Denne typen press og trusler utgjør klare brudd på menneskerettighetene og bryter også med hviterussisk lovgivning. Likevel fortsetter truslene mot BCDs representanter å eskalere.
Disse åpenbare bruddene på borgernes forsamlings- og foreningsfrihet er ikke bare en tragedie for de enkeltmenneskene det gjelder, men bidrar også til videre opptrapping av sosiale spenninger i landet. Det er også sannsynlig at andre grupper som ønsker å registrere seg som politisk parti vil oppleve samme typen press. Det er derfor av interesse å vite om det vil komme initiativ fra utenriksministerens side for å legge press på hviterussiske myndigheter slik at BCD og andre lignende grupper får en rettferdig behandling.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Situasjonen for stifterne av partiet Belarusian Christian Democracy (BCD) reflekterer dessverre den alminnelige situasjon i Hviterussland og vi kan konstatere at det er ingen fremgang å spore hva angår menneskerettighetssituasjonen i landet. Stadig ny lovgivning legger begrensninger på det sivile samfunn og flere dommer avsagt nylig, deriblant to dødsdommer, er eksempler på at situasjonen forverres.

EU har skjerpet sine sanksjoner mot Hviterussland og Norge har sluttet seg til disse. Jeg har gjentatte ganger tydelig kritisert hviterussiske myndigheters håndtering av enkeltsaker. Det har dessverre vist seg at invitasjoner fra det internasjonale samfunn om samarbeid som kan bedre forholdene, så langt ikke har ført frem.

Norge har som følge av situasjonen et begrenset samarbeid med hviterussiske myndigheter. I den kontakt vi har tar vi opp disse problemene og vi gjør det klart at et normalt samkvem mellom Hviterussland og Norge ikke er mulig før menneskerettighetssituasjonen bedres og opposisjonspartier fritt kan delta i demokratiske valg.

Vår ambassadør i Kiev vil fortsette å benytte de anledninger han måtte få overfor myndighetene i Minsk til å formidle vårt syn på situasjonen i landet.

Vi økte vår innsats for demokratiseringstiltak og utvikling av det sivile samfunn i Hviterussland i fjor og vi vil opprettholde det samme nivået i år. Regjeringen støtter de politiske kontakter som medlemmer av Stortinget har med sine samarbeidspartnere i Hviterussland. Jeg tror også at den viktige innsatsen som gjøres av det sivile samfunn i Norge er blant de mest effektive virkemidlene for å forsøke å holde kanalene litt mer åpne til en befolkning som blir stadig mer isolert av regimet.

Norge tar også opp spørsmål relatert til Hviterussland i OSSE, Europarådet og andre internasjonale fora.

Vi vil fortsette å ta opp med hviterussiske myndigheter de vanskeligheter som rammer opposisjonspartier som BCD og en rekke frivillige organisasjoner og enkeltpersoner.