Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:627 (2011-2012)
Innlevert: 13.01.2012
Sendt: 16.01.2012
Besvart: 24.01.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Stortinget vedtok høsten 2011 at Forsvarsdepartementet i 2012 kan etablere en todelt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i utenlandsoperasjoner i perioden 1978-2009. Under gitte forutsetninger øker maksimal erstatning til 65G. Endringene i dagens ordning krever forskriftsendringer.
Hva er status for arbeidet med forskriften, og når vil arbeidet være ferdigstilt og den nye ordningen kunne tre i kraft?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Det nærmere innholdet i, og vilkårene for, den nye ordningen, som ble vedtatt av Stortinget 13. desember 2011, er i all hovedsak bestemt av Stortingets vedtak. Forsvarsdepartementet har igangsatt et arbeid med å endre forskriften til kompensasjonsordningen, og involverer arbeidstaker- og veteranorganisasjonene i dette arbeidet. Endringsforslagene vil på vanlig måte bli sendt på alminnelig høring. Det forventes at forskriftsendringene vil kunne tre i kraft i løpet av våren 2012.