Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:642 (2011-2012)
Innlevert: 17.01.2012
Sendt: 17.01.2012
Besvart: 26.01.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): VG har den 13.01.12 en artikkel om at NATO ønsker Forsvarets Spesialkommando (FSK) tilbake til Kabul. I samme sak fremkommer det at forsvarsministeren er svært godt fornøyd med innsatsen FSK har gjort der og videre at han er kjent med at oppdraget forefinnes.
Mitt spørsmål blir derfor om forsvarsministeren vil ta initiativ til å la FSK løse det oppdraget de er blitt bedt om, og slik bidra til at Norge nok en gang utfører et kvalitetsoppdrag på vegne av nasjonen og NATO i Afghanistan?

Begrunnelse

Det hevdes også i samme artikkel at det foreligger et brev med en forespørsel om å stille med en mentorstyrke i Kabul fra mars 2012. Jeg ser også at forsvarsministeren uttaler at han vurderer å sende et ønsket bidrag ned neste år, selv om det visstnok skal være slik at forespørselen gjelder nå. Jeg håper derfor forsvarsministeren tar brevet seriøst og sørger for at FSK får anledning til å bidra denne gangen også, dersom det lar seg gjøre.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Norge har i dag 547 soldater i Afghanistan. Dette er et betydelig bidrag, særlig konsentrert om PRT Meymaneh i Faryab-provinsen og Mazar-e-Sharif. Min førsteprioritet for 2012 er å legge forholdene til rette for en god prosess fram mot overføring av sikkerhetsansvaret til afghanske myndigheter i løpet av året.

Norske spesialstyrker har høstet stor anerkjennelse fra NATO og våre allierte for sin tidligere innsats i Afghanistan. Opplæring og mentorering av afghanske hær- og politistyrker er en meget viktig del av ISAFs arbeid for å sette afghanske myndigheter i stand til å ta ansvaret for landets sikkerhet. Mye arbeid gjenstår fortsatt på dette området.

Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til spørsmålet om et norsk bidrag til trening og opplæring av afghansk spesialpoliti. Dersom et slikt bidrag skulle bli aktuelt, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget på vanlig måte.