Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:644 (2011-2012)
Innlevert: 17.01.2012
Sendt: 17.01.2012
Besvart: 24.01.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Under feiringen av 47-årsdagen for Fatah, partiet som ledes av den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, presenterte den fremste muslimske lederen i det Palestinske Området, Mufti Muhammad Hussein, det som et religiøst mål å drepe jødene.
Vil utenriksministeren i sin dialog med palestinske politiske og religiøse ledere ta opp dette forholdet?

Begrunnelse

Fatah-seremonien ble overført på den palestinske kanalen PA TV 9. januar 2012. Møtelederen viste først til "krigen med etterkommerne av aper og griser" som en krig som gjelder tro og religion. Deretter kom muftien til podiet. Under henvisning til hadith løftet han fram oppfordringen om å drepe jødene. Regjeringen viser gjerne til sine nære forbindelser med den palestinske presidenten og har også vært opptatt av dialogen med religiøse ledere. Det er derfor av interesse å få vite om denne hendelsen vil bli undersøkt og tatt opp og hva slags reaksjon som i så fall vil bli formidlet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I vår dialog med palestinerne og israelerne oppfordrer vi begge parter til å følge opp sine forpliktelser og opptre på en måte som skaper tillit mellom partene. Gjensidig respekt og anerkjennelse er en forutsetning for dette, og noe som må vises både gjennom ord og handling.

Siden den såkalte karikatursaken kom opp i 2006 har Norge hatt flere møter med Mufti Muhammad Hussein. Han har framstått som en forsonende og moderat leder, og vårt inntrykk er at han har bidratt til å dempe kritiske holdninger til Vesten i Det palestinske området.

Under den markeringen som representanten viser til, har Mufti Hussein sitert fra en såkalt hadith, en fortelling om hva profeten Mohammed sa og gjorde. Hans uttalelse framstår som fiendtlig mot jøder og er ikke egnet til å skape tillit mellom partene.

Jeg vil derfor be vårt representasjonskontor i Al Ram om å møte muftien for å gi uttrykk for at Norge tar avstand fra de uttalelsene han kom med under markeringen.