Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:647 (2011-2012)
Innlevert: 17.01.2012
Sendt: 18.01.2012
Besvart: 26.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Vinterskodde tunge kjøretøyer er et hett tema i vinterkulden. I Farsund ble det holdt et seminar, hvor foredragsholderne kom med relevante viktige og praktiske opplysninger om tunge kjøretøyer. Dette ville være viktig for komiteen å få kjennskap til.
Hvorfor ville ikke veidirektoratet at disse foredragsholdere skulle komme til komiteen, men sendte andre som ikke var tilstede på nevnte seminar, og hva var i veien for at ikke alle kunne komme?

Begrunnelse

FrP har gjentatte ganger tatt opp problematikken med arbeidsforholdene for yrkessjåfører. Døgnhvileplasser som sjeldent eller aldri er å oppdrive, utenlandske trailere/vogntog som ikke er skodd for norske forhold og som dermed utgjør en stor trafikkfare, dårlig veistandard som gjør arbeidsdagen uutholdelig for yrkessjåfører med mer, er noen av de sakene vi har satt fingeren på. Gang på gang blir våre forslag til forbedringer avvist. I Farsund, januar d.å., ble det avholdt et seminar som omhandlet alle typer tunge kjøretøyer og disse kjøretøyers egenskaper på vinterføre. Det ble vist modeller av tunge kjøretøyer for å vise hvordan de forskjellige kjøretøyer er bygd. Dette igjen for at man skulle få forståelse av hvordan de forskjellige typer kjøretøyer ville oppføre seg på vinterglatte norske veier. FrP ønsket da helt spesifikt å få de samme foredragsholderne som var på dette seminaret. Dette også fordi man da ville kunne få se de modeller som nevnt ovenfor. Komiteen syntes dette hørtes interessant og viktig ut og var enige om at dette var noe de ønsket å høre og se noe mer om.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til møte i komiteen 17. januar 2012, hvor jeg påpekte at vanlig praksis i samspillet mellom Storting og regjering er at ønsker om redegjørelser eller orienteringer rettes til det respektive departement.

Det var i dette tilfellet Vegdirektoratet som på eget initiativ avklarte hvilke fagpersoner som skulle representere etaten.