Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:667 (2011-2012)
Innlevert: 19.01.2012
Sendt: 19.01.2012
Besvart: 25.01.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): I Norge er det mange som gir til ulike lag, foreninger og organisasjoner. Det er en viktig tradisjon som både må støttes og vernes. Dessverre er det enkelte som samler inn penger utelukkende for egen vinning og har en skyhøy administrasjonsandel.
Hva vil statsråden gjøre for å bekjempe dette problemet og bidra til at mest mulig av det som gis tilkommer formålet?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Da regjeringen vedtok lov om registrering av innsamlinger i 2007 var hovedmålsettingen å bidra til å opprettholde eller øke tilliten mellom givere og innsamlingsaksjoner.

Formålet med loven er å medvirke til at midler som gis til innsamlinger i størst mulig grad gir overskudd til beste for det oppgitte formål med innsamlingen. Med innsamling menes i denne lov enhver frivillig innsamling av penger eller gaver rettet mot offentligheten til inntekt for samfunnsnyttige formål.

Innsamlingsregisteret skal være et verktøy for organisasjonene. Vi ønsker at flest mulig av både de små og de store innsamlingene og organisasjonene skal se nytten av å være registrert. Innsamlingskontrollens logo skal være et kvalitetsstempel som folk kjenner.

Skal Innsamlingsregisteret nå sitt fulle potensial er vi avhengige av at organisasjonene støtter opp om registeret, slik at det etter hvert er mindre aktuelt for givere å støtte opp under innsamlinger som ikke er registrert. Foreløpig er nærmere 100 organisasjoner og innsamlinger registrert i Innsamlingsregisteret. Dette er flere enn de som var en del av Innsamlingskontrollen før loven trådte i kraft.

Kulturdepartementet er kjent med problemstillingene knyttet til useriøse aktører i innsamlingsmarkedet og har på denne bakgrunn igangsatt en prosess for å se på regelverket knyttet til Innsamlingsregisteret. Målsettingen er at det skal bli vanskeligere for useriøse aktører å drive innsamlinger. Arbeidet vil skje i samarbeid med Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen.

Kulturdepartementet er glad for støtten fra seriøse organisasjoner til Innsamlingsregisteret og vil oppfordre alle organisasjoner som driver innsamlinger til å melde seg inn i Innsamlingsregisteret.