Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:668 (2011-2012)
Innlevert: 19.01.2012
Sendt: 20.01.2012
Besvart: 27.01.2012 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden garantere for at man ikke reduserer boligmassen til studentsamskipnaden i Narvik (SSIN)?

Begrunnelse

Viser til spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 581 (2011-2012).
Undertegnede er av den formening at det er et demokratisk problem når forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland unnlater å besvare spørsmål stilt av medlemmer av den norske nasjonalforsamling.
Undertegnede vil gi statsråden en ny sjanse på å besvare skriftlig spørsmål nr. 581 (2011-2012).

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til brev datert 20. januar 2012 med spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torgeir Trældal om garanti for at boligmassen til studentsamskipnaden i Narvik (SSIN) ikke blir redusert.

Jeg kan ikke garantere for at boligmassen til SSIN ikke vil bli redusert som følge av sammenslåingen med Studentsamskipnaden i Bodø. Studentboligtilbudet blir en del av vurderingen i forbindelse med etableringen av den nye studentsamskipnaden. Studentvelferdstilbud skal være et supplement for studentene til de tjenestene som tilbys i det åpne markedet. Det er derfor ikke slik at et velfungerende studentvelferdstilbud er synonymt med for eksempel full dekningsgrad på boligsiden. Den nye studentsamskipnaden må, i samråd med departementet, vurdere hvordan det endelige studentboligtilbudet i Narvik skal være.

Som jeg skrev i mitt brev til representanten Trældal 12. januar 2012, vil en eventuell nedeskalering av boligtilbudet i Narvik, og dermed reduksjon av studentsamskipnadens gjeld, være et grep for å sikre studentvelferden. Departementet vil bruke den tiden som er nødvendig på å komme frem til en god måte å redusere studentsamskipnadens gjeld på, samtidig som vi sikrer en god og tilstrekkelig tilgang på studentboliger i tråd med behovene i Narvik.