Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:701 (2011-2012)
Innlevert: 23.01.2012
Sendt: 23.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I årets statsbudsjett lå ikke finansieringen av Hålogalandsbrua inne. Hålogalandsbrua er ett viktig samferdselstiltak for hele regionen.
Kan statsråden redegjøre for når Stortinget får saken til behandling, og er nedlegging av Framneslia flyplass en del av finansieringen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som jeg gjorde rede for i mitt svar 30. oktober 2011 på spørsmål nr. 32 fra representanten Torgeir Trældal, vil jeg ta endelig stilling til prosjektet etter at rapporten fra den eksterne kvalitetssikringen (KS2) foreligger. Dette arbeidet er i sluttfasen. Nedlegging av lufthavnen er en forutsetning for gjennomføring av prosjektet. Saken vil bli oversendt Stortinget når nødvendige avklaringer foreligger.