Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:702 (2011-2012)
Innlevert: 23.01.2012
Sendt: 23.01.2012
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 03.02.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vi snakker alltid om gode veier og hva som må til for at veien skal være god. 18.01 var jeg invitert til å følge en jente fra Skien på hennes skolevei. Det var en opplevelse som absolutt ikke frister til gjentakelse. Hun har utfordret mange på å svare på hva som må til for at en skolevei blir definert som farlig skolevei for elever i videregående skole.
Ingen har så langt villet svare, men jeg håper statsråden vil svare på dette og håper svaret kan være konkret slik at elever i videregående skole kan få skoleskyss når veien er trafikkfarlig?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er et grunnleggende prinsipp i norsk skole at elevene skal få oppfylt retten til grunnopplæring uavhengig av økonomisk bakgrunn, bosted og geografi. For å sikre denne retten må organisering og gjennomføring av opplæring legges til rette. Gratis skyss er ett av elementene for å oppfylle lik rett til opplæring.

Elever i videregående opplæring har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse dersom han eller hun bor mer enn seks kilometer fra skolen. Dette er regulert i opplæringsloven § 7-2. Elever i grunnskolen har rett til gratis skyss når han eller hun bor mer enn to kilometer (1. årstrinn) eller fire kilometer (2. – 10. årstrinn) fra skolen, jf. opplæringsloven § 7-1. Elever i grunnskolen som har en særlig farlig skolevei har rett til skyss selv om skoleveien er kortere enn de nevnte grensene. En tilsvarende rettighet er det ikke innført for elever i videregående opplæring.

Selv om elever i videregående opplæring ikke har rett til skyss ved særlig farlig skolevei, er det ikke noe i veien for at fylkeskommunen kan tilby slike elever skyss.