Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:705 (2011-2012)
Innlevert: 23.01.2012
Sendt: 23.01.2012
Besvart: 31.01.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Drammen og Buskerud har forholdt seg lojalt til styringssignalene fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Sør Øst og Vestre Viken HF om å planlegge for nytt sykehus på eksisterende sykehustomt i Drammen. Så blir befolkningen presentert for en resolusjon fra representantskapet i Buskerud Arbeiderparti om at det må utredes tre nye tomtealternativer. Dette skaper usikkerhet.
Kan helse- og omsorgsministeren stadfeste at nytt sykehus i Drammen er prioritet nr 1 etter at nytt sykehus i Østfold er ferdigstilt?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det skal bygges nytt sykehus i Vestre Viken HF. Styret for Helse Sør-Øst RHF har gjennom styrevedtak prioritert realisering av nye sykehusbygg ved Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Buskerud HF - Vestre Viken HF. Denne prioriteringen ligger fast, og nytt sykehus i Østfold er igangsatt.