Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:709 (2011-2012)
Innlevert: 23.01.2012
Sendt: 24.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Hvordan kan det ha seg at en stortingsrepresentant fra Ap kan gi informasjon om budsjettet 2012 for Follo politidistrikt, mens justisministeren ikke kan det samme på spørsmål fra undertegnede?

Begrunnelse

Viser til Dokument nr. 15:602 (2011-2012), som ble besvart av justisministeren 17.01.2012.
I svaret er konklusjonen at:

"Justisdepartementet kan derfor ikke svare på spørsmål om bevilgningen til det enkelte politidistrikt for 2012 før Politidirektoratet har foretatt den endelige fordelingen."

Spørsmålet er hvordan det da kan ha seg at stortingsrepresentant Gunvor Eldegard (Ap) den 9. januar 2012 ble referert på at hun kunne love Follo politidistrikt mer penger i inneværende år (ref. Smaalenene.no).
Er dette da feil, eller har stortingsrepresentanten fra Ap fått informasjon, som justisministeren ikke kan gi Stortinget.
Man kan stille spørsmål om dette betyr at Politidirektoratet gir informasjon til regjeringspartienes stortingsrepresentanter - informasjon som ikke gis til Stortinget og/eller justisministeren. Spørsmålet er i så fall hva justisministeren synes om en slik praksis.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til mitt svar datert 17.1.2012. Uttalelsene fra stortingsrepresentanten som nevnes må sees i lys av at politisk ledelse i departementet overfor representanten muntlig har uttrykt at Follo politidistrikt trolig vil få en økning i ressursene i 2012.

Det vil alltid være synspunkter på og gode argumenter for ekstra ressurstildeling. Men fordi budsjettet ikke er endelig fordelt og resultatet klart, kan jeg ikke på det nåværende tidspunkt si noe om Politidirektoratets budsjettdisponering for 2012.

Representanten spør også om det er slik at Politidirektoratet gir informasjon til regjeringspartienes stortingsrepresentanter som justisministeren ikke kan gi til Stortinget. Dette kan jeg avkrefte. Politidirektoratet har ikke gitt slik informasjon.