Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:710 (2011-2012)
Innlevert: 24.01.2012
Sendt: 24.01.2012
Besvart: 30.01.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I følge BBC døde dissidenten Wilmar Villar (31 år) etter en 50 dagers sultestreik i et fengsel på Cuba. Villar sonet en 4 års dom for å ha deltatt i en demonstrasjon.
På hvilken måte har utenriksministeren tatt opp Villar sin sak under den 50 dager lange sultestreiken, og på hvilken måte vil ministeren protestere overfor Cuba sin behandling av Wilmar Villar - et menneske som kjempet for grunnleggende menneskerettigheter?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg mottok 20. januar nyheten om at den fengslede kubaneren Wilmar Villar døde på et sykehus i byen Santiago de Cuba i det østlige Cuba. Hans familie skal ha opplyst til utenlandsk presse at han ble arrestert for deltakelse i en politisk markering den 14. november og at han døde etter 50 dagers sultestreik.

Kubanske myndigheter har en annen versjon av hendelsene. De hevder at det dreier seg om en alminnelig kriminalsak som fikk et tragisk utfall. De opplyser at Wilmar Villar i november ble dømt til fire års fengsel for vold mot sin kone, at dødsårsaken var lungebetennelse og at han ikke gjennomførte en sultestreik.

Både Utenriksdepartementet og vår ambassadør i Havanna har overfor kubanske myndigheter uttrykt norsk bekymring for dødsfallet og behandlingen av Villar samt bedt om en redegjørelse for de faktiske forhold.

Situasjonen til Villar var ikke allment kjent blant dissidentorganisasjoner på Cuba eller i det diplomatiske miljøet i Havanna før han ble kritisk syk for kort tid siden, men Norge uttrykker jevnlig bekymring for situasjonen til politiske opposisjonelle og menneskerettighetsforsvarere i den løpende dialogen vi har med kubanske myndigheter.

Jeg føler med William Villars familie i deres sorg og kan forsikre om at Norge vil fortsette å følge opp menneskerettighetsspørsmål i vår kontakt med kubanske myndigheter.