Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:718 (2011-2012)
Innlevert: 25.01.2012
Sendt: 26.01.2012
Besvart: 09.02.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Mener statsråden fremgangsmåten man har lagt til grunn i denne saken er i tråd med gjeldende retningslinjer og god forvaltningsskikk?

Begrunnelse

I Dagbladet 25.01.2012 kan vi lese at statsråd Audun Lysbakken har bevilget en halv million kroner til selvforsvar for jenter. Det kommer imidlertid frem at to organisasjoner ble tipset om at de burde søke om disse midlene. En av disse organisasjonene var organisasjonen Jenteforsvar, en undergruppe av Lysbakkens eget ungdomsparti, Sosialistisk Ungdom (SU). Den andre gruppen som fikk penger til selvforsvar er LLH i Trondheim der styrelederen er tidligere nestleder i SU. Ekspedisjonssjef i Barne- og likestillingsdepartementet opplyser i tillegg at midlene ikke ble utlyst eller satt ut på anbud. Slik denne saken kan forstås så er tiltaket prisverdig, men koblingen mellom statsråd Audun Lysbakken og hans egen partiorganisasjon kritikkverdig.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Saken det henvises til er tilskudd Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gitt til organisasjonen Jenteforsvaret, for gjennomføring av et prøveprosjekt i feministisk selvforsvar, og til et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og LLH Trøndelag, til forebygging av seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens har i brev av 31. januar stilt spørsmål om samme sak. Jeg viser derfor til mitt svar til komiteen datert 9. februar.