Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:721 (2011-2012)
Innlevert: 25.01.2012
Sendt: 26.01.2012
Besvart: 02.02.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvorfor deltar ikke Norge i NATOs ”Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence”, CCDCOE?

Begrunnelse

NATO vurderer cyberangrep som en av de mest alvorlige truslene medlemsstatene står overfor, med noen av de mest alvorlige økonomiske og nasjonale sikkerhetsutfordringene i det 21. århundre. Derfor opprettet NATO i 2008 Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE). Hensikten er å forsterke NATOs forsvar mot cyberangrep. Det fremgår av hjemmesiden til CCDCOE at Norge ikke deltar i dette arbeidet. Det gjør derimot land som USA, Tyskland, Polen, de Baltiske land, Italia, Spania, Ungarn og Slovakia.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Angrep i det digitale rom kan utgjøre en alvorlig trussel mot nasjoner og internasjonale organisasjoners sikkerhet. Det er derfor viktig med forebyggende og konsekvensreduserende arbeid, både nasjonalt og i internasjonal kontekst.

Regjeringen støtter det forebyggende arbeidet som gjøres i NATOs CCD COE. Norge er en såkalt «ContributingNation» til senteret. Det innebærer at vi vil delta i de prosjektene der Norge kan bidra og ser behov, men uten at vi deltar med norsk personell tilstede i senteret. Selv om vi så langt ikke har mottatt slike forespørsler fra CCD COE, har vi jevnlig kontakt med senteret. Dette skjer gjennom besøk, utveksling av informasjon, samt at Norge deltar i NATO-øvelser med fokus på forsvar mot trusler i det digitale rom, der blant annet senterets bidrag blir brukt som grunnlag.

Regjeringen vurderer løpende om Norge skal delta i CCD COE som «SponsoringNation». Dette vil i så fall innebære at norsk personell vil arbeide ved senteret i Tallinn. Et slikt eventuelt bidrag må vurderes opp mot tilgjengelig spisskompetanse i forsvarssektoren, hvilke prosjekter senteret er engasjert i, samt personellrammen for stillinger i utlandet. En ny vurdering om deltakelse som «SponsoringNation» vil bli foretatt i løpet av 2012.