Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:737 (2011-2012)
Innlevert: 30.01.2012
Sendt: 30.01.2012
Besvart: 06.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge Bergensavisen har språkrådet mottatt klager som gjelder Haukeland universitetssykehus sin manglende bruk av nynorsk. Klagen gjelder alt fra annonser til pasientinformasjon i brosjyrer. Haukeland har som de øvrige store statlige sykehusene omfattende problemer med lange ventelister. Det fremstår som meningsløst at tid, krefter og ressurser skal brukes på målformen.
Hva vil statsråden gjøre for at sykehuset får konsentrere innsatsen om pasientbehandling og ikke om administrasjonsspråk?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Den 18. mars 2004 gjorde Kulturdepartementet vedtak om at de regionale helseforetakene og helseforetakene er å regne som statsorgan etter lov om målbruk i offentlig tjeneste. Dette innebærer at de regionale helseforetakene og helseforetakene er omfattet av målbruksloven og skal følge denne slik som Stortinget har forutsatt.

Norsk språkråd er statens rådgivende organ i spørsmål som gjelder norsk språk, og skal dessuten føre tilsyn med oppfølgingen av målloven når det gjelder statsorganer under departementsnivå.