Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:738 (2011-2012)
Innlevert: 30.01.2012
Sendt: 30.01.2012
Besvart: 06.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): På tungt.no 19.01 kan vi lese at en av Blomquists vogntog skaper store problemer på veinettet i Oslo, og at vogntoget ikke er utrustet til å kjøre her. Blomquist er etablert i Slovakia og 95 pst. eid av Posten Norge der statsråden er generalforsamling.
Er det virkelig statens oppgave å eie et internasjonalt post- og logistikkonsern, som konkurrerer med norske transportører, og i tillegg bidrar til trafikkaos på norske veier?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Posten Norge AS eier 95 prosent av slovakiske Blomquist Trucking AS, et selskap de var med på å etablere i 2007. Blomquist har i hovedsak kjøring til og fra utlandet og overholder de kabotasjeregler som gjelder i Norge og ellers i EU.

Fra eiers side er viktige forutsetninger for Postens engasjement i virksomheter innenfor internasjonal post og logistikk er at de skal bidra til å støtte opp under kjernevirksomheten i morselskapet gjennom realisering av synergieffekter, og at selskapene skal bidra positivt til Postens økonomi.

En gjennomgang av Postens ulike datterselskaper vil bli foretatt i den kommende stortingsmeldingen om Postens virksomhet.