Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:750 (2011-2012)
Innlevert: 31.01.2012
Sendt: 01.02.2012
Besvart: 08.02.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I 2011 var kvoten på uttak av jerv i Nordland 14, men man felte bare 10. I 2012 er kvoten 22, mens det hittil i år felt 5 jerver.
Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak han vil iverksette hvis kvoten på uttak av jerv ikke blir oppfylt?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Gjennom rovviltforliket i 2011 videreførte Stortinget målsettingen om at lisensfelling for alminnelige jegere skal være hovedvirkemiddelet for å regulere jervebestanden. Per i dag fungerer imidlertid ikke lisensfelling av jerv tilfredsstillende, og i tråd med rovviltforliket legger vi ressurser i kontinuerlig forbedring og utvikling av et godt opplærings- og kurstilbud for å bidra til å øke effektiviteten i lisensfellingen. Inntil lisensfelling av jerv fungerer mer tilfredsstillende vil det bli gjennomført ekstraordinære uttak. I tråd med rovviltforliket har Direktoratet for naturforvaltning fra og med inneværende sesong endret formen på slike uttak ved at det så langt det er mulig skjer i lisensfellingsperioden. Dette for å redusere antall hiuttak i yngleperioden etter at lisensfellingsperioden avsluttes 15. februar. Direktoratet er i kontinuerlig dialog med rovviltnemndene om behovet for iverksetting av ekstraordinære uttak, og allerede før jul fattet direktoratet vedtak om ekstraordinære uttak i enkelte områder. Per dags dato er det kun felt tre jerv i Nordland av lisensfellingskvoten på totalt 24 dyr. Det kan derfor være aktuelt å iverksette ekstraordinære uttak også i denne regionen. Nord i landet kan imidlertid lys- og sporingsforhold være en utfordring for effektive uttak og forsøk med helikopter har derfor foreløpig ikke vært aktuelt.