Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:760 (2011-2012)
Innlevert: 01.02.2012
Sendt: 02.02.2012
Besvart: 09.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Fremskrittspartiet har mottatt henvendelser som indikerer at innvandrere i enkelte tilfeller får innvilget spesielt gunstige skatte- og avgiftsvilkår ved etablering av virksomheter.
Kan statsråden avkrefte at det finnes ulike skatte- og/eller avgiftsregler for etablering av virksomheter på bakgrunn av opprinnelsesland/etnisitet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Vi har ikke særregler i Norge som gir innvandrere spesielt gunstig skatte- eller avgiftsmessig behandling ved oppstart av næringsvirksomhet. En person som er skattemessig bosatt i Norge og driver næringsvirksomhet her, har skatte- og avgiftsplikt for denne virksomheten, uavhengig av vedkommendes opprinnelsesland og etnisitet. En person som er bosatt i utlandet er skattepliktig for virksomhet som vedkommende utøver eller deltar i, og som drives eller bestyres i Norge.

For ordens skyld nevner jeg at for personer som er bosatt i utlandet, og driver virksomhet i Norge, kan Norges beskatningsrett være begrenset i skatteavtalene. Normalt må virksomheten utøves over en viss tid for å utgjøre et fast driftssted, som etter skatteavtalene er et vilkår for skatteplikt til Norge. Norges skatteavtaler følger i stor grad OECDs mønsteravtale på dette punktet.

Departementet har heller ikke indikasjoner på at Skatteetaten eller Toll- og avgiftsetaten praktiserer det gjeldende regelverk mer lemfeldig overfor næringsdrivende innvandrere enn overfor andre næringsdrivende. Etatenes kontrolltiltak skal være basert på saksrelevante kriterier, og enkelte av disse kan være knyttet til bransje, transaksjonsmønstre, reisemønstre osv. Men de næringsdrivendes opprinnelsesbakgrunn skal i seg selv være irrelevant. Utenlandsk opprinnelsesbakgrunnen skal verken lede til opptrappet kontrollaktivitet ut fra fordommer om svak etterlevelse, eller til nedsatt kontrollaktivitet pga. frykt for at aktiviteten kan bli misforstått som diskriminering.