Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:784 (2011-2012)
Innlevert: 07.02.2012
Sendt: 07.02.2012
Besvart: 10.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan helseministeren forsikre at arbeidet med strategisk utviklingsplan for helseregionen, og dermed den forventede avklaringen om Nes kommunes sykehustilhørighet, ikke blir forsinket, og vil helseministeren sørge for at det nye styret gjøres kjent med de lokale ønskene i Nes om full tilhørighet til Ahus?

Begrunnelse

I fjor uttalte helseministeren at styret for Helse Sør-Øst RHF skulle se nærmere på Nes kommunes lokalsykehustilhørighet ved rullering av strategisk utviklingsplan for helseregionen i 2012. 31. januar i år annonserte Helse- og omsorgsdepartementet at det er blitt oppnevnt et nytt styre for Helse Sør-Øst RHF.
Nes kommune er i en situasjon hvor de må forholde seg til to sykehus. Lokalsykehustjenester skjer ved Sykehuset Innlandet, Kongsvinger, og spesialiserte tjenester ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus). Det fører til unødvendig bruk av tid og ressurser. Kommunen må i dag forholde seg to sykehus med to samarbeidsavtaler og to ulike rutiner i tillegg til at det blir dobbelt opp med møter og skjemaer. Det skaper også forvirring, noe som kom til uttrykk tidligere i vinter da både Ahus og Sykehuset Innlandet unnlot å sende Nes kommune samarbeidsavtalene kommunen er pålagt å undertegne. Samordningen av et tjenestetilbud innenfor to ulike helseforetak gjør det utfordrende å få til et helhetlig pasientforløp.
Politikerne i Nes har uttrykt at de ønsker at Nes kommune skal sokne til Ahus, og flere interesseorganisasjoner i Nes har gitt uttrykk for det samme.
Pasientombudet i Akershus har uttalt at det er naturlig at Nes hører til det sykehuset som ligger i eget fylke, og pasientombudet påpekte at de som bor på Årnes og har behov for øyeblikkelig hjelp vil ha raskere vei til Ahus i Lørenskog enn Sykehuset Innlandet i Kongsvinger.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har konferert med Helse Sør-Øst RHF i denne saken og kan forsikre representanten Tenden om at det nye styret for Helse Sør-Øst RHF vil bli orientert om Nes kommunes sykehustilhørighet og de avklaringer som er forutsatt skal skje.

Helse Sør-Øst RHF reviderer for tiden sin plan for strategisk utvikling og vil i denne sammenheng også ta stilling til dette spørsmålet etter forutgående dialog med Nes kommune, Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF.