Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:785 (2011-2012)
Innlevert: 07.02.2012
Sendt: 07.02.2012
Besvart: 14.02.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ifølge VG 7.2.12 blir det stadig mer vanlig at stillinger lyses ut forbeholdt ikkerøykere. Likestillings- og diskrimineringsombudet har ikke grunnlag for å gripe inn mot denne diskrimineringen av røykere.
Mener statsråden dette er saklig forskjellsbehandling som ikke bør rammes av norsk lov?

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: En arbeidsgiver har i utgangspunktet rett til å organisere, lede og kontrollere arbeidsoppgaver, herunder retten til å ansette folk og si opp ansatte. Styringsretten vil kunne innskrenkes gjennom begrensninger hjemlet i lov eller i avtale der dette er opprettet.

Verken likestillings- og diskrimineringslovene eller arbeidsmiljøloven har bestemmelser som innskrenker arbeidsgivers styringsrett når det gjelder å ansette personer som røyker/ikke røyker. Jeg kan derfor ikke se at det er forskjellsbehandling som rammes av dagens regelverk å lyse ut en stilling for ikke-røykere, eller kun å ansette personer som ikke røyker. Jeg kan imidlertid opplyse om at Helse- og omsorgsdepartementet har på høring flere forslag til endring i tobakkskadeloven, der også arbeidsgivers styringsrett omtales generelt.

Det foreslås imidlertid ingen endringer i tobakkskadeloven om arbeidstakers adgang til å røyke i arbeidstiden. Høringsfristen er her 20. april 2012.