Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:794 (2011-2012)
Innlevert: 07.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Besvart: 16.02.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Det vises til statsrådens svar på Dokument nr. 15:591 (2011-2012).
Kan statsråden for ordens skyld presisere om forsinkelsene og kostnadsoverskridelser, som omtales i hans svar, er forsinkelser og kostnadsestimat som var forelagt Stortinget i behandlingen av statsbudsjettet for 2012, eller om det er avvik som har oppstått i etterkant?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Det sist oppdaterte investeringsestimatet for TCM og forholdene rundt anlegget for testing av fangstteknologien til Alstom, som beskrevet i svar av 26.01. d.å. til Stortinget, ble forelagt Stortinget i Prop. 1 S (2011-2012), jf. kapittel 1833 post 72.