Skriftlig spørsmål fra Åge Austheim (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:795 (2011-2012)
Innlevert: 07.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 14.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Åge Austheim (FrP)

Spørsmål

Åge Austheim (FrP): Hva konkret innebærer statsministerens sykehusgaranti under valgkampen i Kristiansund?

Begrunnelse

10. september 2011 stod en helsides Arbeiderparti-annonse i Tidens Krav side 36 med overskriften "Sykehusgarantisten" og bilde av statsminister Jens Stoltenberg foran Kristiansund sjukehus.
Foretaksmøtet har stilt krav om plan for ny sykehusstruktur i Nordmøre og Romsdal innen 1.juni 2012, og konsekvens- og konseptvalgutredning før endelig beslutning. På grunn av dette viser det seg nå at prosessen frem mot endelig vedtak og departementsgodkjenning vil kunne dra ut i tid, og det er høyst uklart hvorvidt endelig beslutning kan ventes før stortingsvalget 2013.
Ap-annonsen 10.september 2011 sier "Jobb nr. 1", og folkets klare forventning er at statsministeren vedstår seg garantien for Kristiansund sjukehus gjennom en raskest mulig og positiv avklaring av fremtidig sykehustilbud for befolkningen på Nordmøre.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Stortinget sluttet seg til prosessen for kvalitetssikring av investeringer over 500 mill. kr innenfor spesialisthelsetjenesten ifm. Prop 1. S. (2010-2011). Regjeringens ønsker å sikre alle innbyggere en kvalitetsmessig god spesialisthelsetjeneste. De to tidligere helseforetakene i Møre og Romsdal ble slått sammen fra 1. juli i fjor og er nå i ferd med å utarbeide planer for hvordan tjenestetilbudet skal organiseres for befolkningen. Jeg vet at det nye helseforetaket gjennomfører gode prosesser for dette. Vedtak om planlegging av et ev. nytt sykehus i Møre og Romsdal må som i resten av landet gjennomføres innenfor de helhetlige faglige og økonomiske rammer som gjelder. Regjeringen vil kunne legge fram en sak for Stortinget om lån etter etablerte retningslinjer når det foreligger et faglig og økonomisk bæredyktig investeringsprosjekt.