Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:830 (2011-2012)
Innlevert: 14.02.2012
Sendt: 15.02.2012
Besvart: 21.02.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge oppslag i FiskeribladetFiskaren av 3. februar så spekuleres det i om at Norge og EU kan gi etter for press fra Island og vil kunne komme til å godta at Island og Færøyene skal kunne få til sammen 16 prosent av makrellkvotene. Dette vil i så fall ligge langt over det fiske etter makrell disse landene historisk har kunnet fiske.
Kan statsråden redegjøre for hva som er det norske standpunktet, og vil statsråden sørge for man fra norsk side ikke gir etter for press i forhandlingene om makrell?

Begrunnelse

Fiskebåtrederne ber om at norske myndigheter sammen med EU står fast mot Island og Færøyene under de forhandlingene som nå pågår hva gjelder fremtidig fordeling og uttak av makrell. Det er viktig at man under disse forhandlingene sørger for at det ikke blir gitt innrømmelser til Island og Færøyene i disse forhandlingene som fort kan bli oppfattet som en belønning for at man bare har tatt seg til rette hva gjelder fiske etter makrell og derigjennom bare fastsatt egne kvoter som er utenfor det planlagte totale uttaket av makrell. Det er først de senere år at man har kunnet se en endring i vandringsmønsteret til makrellen som gjør at den nå også er innom islandsk farvann. Det er fullt ut mulig at dette vandringsmønsteret vil kunne endre seg tilbake like raskt som det har skjedd nå. Det er i den forbindelse at man ikke må sette seg i en slik situasjon som gjør at norske fiskere vil måtte betale en for høy pris for at man skulle si at man har kommet frem til en forhandlingsløsning. Hvis vi gir fra oss kvoter på dette området så vil dette får konsekvenser i årevis fremover. Det forventes at norske myndigheter står fast på den fordeling som nå ligger til grunn.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Jeg vil ikke kommentere oppslag i pressen om den norske forhandlingsstrategien, og av forhandlingsstrategiske årsaker vil det være uheldig å redegjøre offentlig for hva som er det norske standpunktet i forhandlingene. Forhandlingene i forrige uke var imidlertid resultatløse, og dette er en indikasjon på at vi har ikke til hensikt å gi etter for press eller inngå en makrellavtale til en hver pris.