Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:842 (2011-2012)
Innlevert: 15.02.2012
Sendt: 16.02.2012
Besvart: 24.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): I 2010 ble fylkene påtvunget over 17 000 kilometer riksvei i svært dårlig forfatning, og fylket overtok ansvaret for Rv. 882 Øksfjordtunnelen. Denne rasfarlige tunnelen er på strekninger preget av istapper fra taket, store issvuller, dårlig belysning og snusplasser for kjøretøy helt uten lys. Tunnelen har lenge vært under oppgradering, men fylkeskommunen har ikke tilstrekkelig ressurser.
Innser statsråden at regjeringen umiddelbart må bidra med finansiering for at tunnelen skal bli trygg så fort som mulig?

Begrunnelse

Rv. 882 og Øksfjordtunnelen er det eneste veialternativet for befolkningen i både Hasvik og Loppa kommune til det øvrige veinettet. Arbeidet med tunnelen var planlagt ferdig innen utgangen av 2011. Dessverre så ble ikke dette innfridd, noe som medfører at befolkningen og næringslivet i to kommuner må leve med en situasjon som er trafikkfarlig. Store issvuller og istapper i taket. En belysning som umulig kan være i henhold til forskrifter for krav til belysning i denne type tunneler. Alle snuplasser ligger i fullstendig mørke. Håper Statsråden griper tak i denne sak. Den er uverdig overfor befolkningen i Hasvik og Loppa.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I tråd med forvaltningsreformen ble det tidligere øvrige riksvegnettet, etter ønske om det, overført fra staten til fylkeskommunene per 01.01.2010. Det er også bevilget økte statlige midler til investering, drift og vedlikehold av dette vegnettet. Siden Øksfjordtunnelen ligger på fv 882 i Finnmark er utbedringene av tunnelen Finnmark fylkeskommunes ansvar i tråd med gjeldende ansvarsdeling. Samferdselsdepartementet er imidlertid kjent med at det i fylkeskommunens regi er gjennomført en del utbedringsarbeider og at det er under prosjektering ytterligere utbedringer, blant annet av belysning.

På bakgrunn av det ovenstående bør videre spørsmål om tunnelen stiles til Finnmark Fylkeskommune.