Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:843 (2011-2012)
Innlevert: 15.02.2012
Sendt: 16.02.2012
Besvart: 28.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Regjeringen henviser stadig til tall for overlevelse på kreft fra OECD-rapporten Health at a Glance 2011.
Hvor mange færre dødsfall på grunn av kreft hadde Norge hatt alderstandardisert pr. 100 000 innbygger hvis vi hadde hatt samme resultatene som henholdsvis Sverige, Finland og Island?

Begrunnelse

OECD-rapporten Health at a Glance 2011 har ulike mål for resultater i helsesektoren. Dødelighet, alderstandardisert pr. 100 000 innbygger, er et av målene som trekkes frem. Det er diskusjon om overlevelse etter fem år eller dødelighet er beste mål for resultater i helsevesenet. Regjeringen viser til stadighet til overlevelsesmålet, mens dødelighet kriteriet gir et noe mer nyansert bilde av de norske resultatene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: OECD-rapporten ”Health at a Glance 2011” viser resultater på en rekke parametre for de ulike OECD-landene. Målet ”dødelighet” utgjøres av forekomst (insidens) og overlevelse. Bedre behandling påvirker overlevelse, mens en lavere dødelighet kan skyldes både lavere forekomst og bedre behandling. Forskjeller i dødelighet sier derfor ikke nødvendigvis noe om forskjeller i behandlingskvalitet. Dødelighet alene gir derfor liten indikasjon på kvaliteten i behandlingen, da det kan være en rekke andre faktorer som spiller inn (for eksempel levevaner og ytre miljøfaktorer mv.).

Dødelighet og sammenligningen av dødelighet kan derimot være en indikator for behovet for å satse på folkehelse og forebyggende tiltak, som eks. screeningprogrammet.

Begge målene er viktige og bør sees i sammenheng med tall på forekomst, men begge målene kan altså brukes til å vurdere resultatene for kreftbehandling.

Ved sammenligning av fem års relativ overlevelse kommer Norge godt ut i OECD- rapporten. For livmorhalskreft ligger vi helt i topp i OECD, for brystkreft er vi best i Europa og for tarmkreft ligger vi også godt over gjennomsnittet av OECD-landene. Tallene fra OECD-rapporten viser at for alle disse kreftformene er Norge best i Norden.

OECD-rapporten viser videre at antall mennesker som døde i Norge av kreft per 100 000 innbyggere var 185 (aldersstandardisert; alle kreftformer). Tilsvarende tall for Sverige, Finland og Island var henholdsvis 165, 165 og 177. Likevel er tallet for Norge svært godt sammenlignet med OECD-gjennomsnittet og Danmark. For brystkreft har Norge de beste resultatene i Norden målt både i fem års relativ overlevelse og aldersstandardiserte dødelighetsrater.

Det er et mål å øke antall nasjonale kvalitetsindikatorer slik at vi får økt kunnskap om kvaliteten i norsk helsetjeneste.