Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:850 (2011-2012)
Innlevert: 16.02.2012
Sendt: 16.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): For å redde deler av regnskogen i Brasil og Indonesia bevilger Stortinget flere milliarder kr årlig. Når Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet foreslår at norske skogeiere skal få en milliard kr for å la skogen stå, avviser Statsråd Borten Moe ifølge Dagens Næringsliv dette med å si at "Vern av skog ikke er et klimatiltak".
Dersom vern av regnskog er klimamessig viktig i Brasil og Indonesia, kan statsråden utdype hvorfor verning av skog i Norge ikke er et klimatiltak som det er verd å følge opp med statelige tilskudd?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I et klimaperspektiv er det antall kubikkmeter stående skog, og eventuelt økningen i dette som er relevant. I Norge har vi ikke problemer med avskoging, og vår stående kubikkmasse er økende. Potensialet er imidlertid stort for ytterligere økning av stående volum og dermed C02-opptak. I et klimaperspektiv blir ulike tiltak for økt C02-opptak det relevante.