Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:873 (2011-2012)
Innlevert: 20.02.2012
Sendt: 20.02.2012
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 28.02.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Reiselivsnæring med utgangspunkt i cruisetrafikk er ikke enkelt i Norge. På en 60 fots båt som er sertifisert for 70 passasjerer, fordelt på to salonger, medfører årlige utgifter til årlig flåtekontroll på tre flåter kr. 32 689 kr. I tillegg kommer Sjøfartsdirektoratets årlige kontroll av båten på kr 31 814 kr Til sammen nesten 65 000 kr. Dette tilsier at om båten har tusen passasjerer i året så vil hver passasjer betale 65 kr. i kontrollavgifter til staten.
Hva vil statsråden gjøre for å senke kontrollgebyrene?

Begrunnelse

Jeg vil understreke at jeg ikke ønsker å redusere sikkerheten til sjøs. Men båteier i denne sak gjennomfører evakueringsøvelser to til fire ganger pr. måned. Brannøvelser og mann over bord like ofte. Ved disse øvelsene blir alt som kan sjekkes med hensyn til flåter, redningsvester, slukkeapparater, osv. gjennomført av mannskapet. Man kan derfor undre seg over om det er behov for årlig kontroll når båteier og mannskap gjennomfører den samme kontrollen to til fire ganger i måneden. Ved kontroll av Sjøfartsdirektoratet, så er dette en kontroll av båt som tar mellom tre til fem timer. Prisen for dette er som tidligere nevnt nesten 32 000 kr. Dette burde være en kontroll som burde vært satt til selvkost, hvis det er et ønske om å tilby denne næringen levelige vilkår.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Krav til årlig kontroll av skip er basert på internasjonale regler utviklet i FNs sjøfartsorganisasjon, IMO (International Maritime Organisation) i blant annet konvensjonen SOLAS (Safety Of Life At Sea), og gjennomført i nasjonal rett (skipssikkerhetsloven). Når det gjelder passasjerskip er Norge forpliktet til å føre kontroll med de fleste skip som fører mer enn 12 passasjerer.

Gebyr knyttet til årlig flåtekontroll kr 32 689

Dette er en regning fra servicestasjoner som er godkjent for kontroll av redningsflåter. Flåtekontrollen utføres årlig, og gjennomføres for å verifisere og sikre flåtens funksjonalitet, det vil si ivareta flåtens sikkerhet. Denne utgiften er ikke regulert av Sjøfartsdirektoratet, men er konkurranseutsatt og markedsorientert.

Sjøfartsdirektoratets årsgebyr kr 31 814

Årsgebyret skal dekke direktoratets totale tilsyn med passasjerfartøyet. I dette ligger det årlig tilsynsaktiviteter og et mer omfattende tilsyn/inspeksjon hvert 5 år. Gebyret er ment å dekke Sjøfartsdirektoratets kostnader.

Gebyret blir utstedt i henhold til gebyrtariff. For passasjerfartøy fra 15 m, men under 100 BT, inngår ett grunngebyr på kr 6 916 og tilsynsgebyr på kr 24 898.

Sjøfartsdirektoratet har blant annet følgende arbeid som skal dekkes i årsgebyret:

- Årlig besiktigelse av skipet med tilhørende saksbehandling inkl. reisekostnad

- Godkjenner endringer av brannplaner, redningsarrangement m.v.

- Sertifikatfornyelse førstegang, periodisk og femårlig, med tilhørende saksbehandling

- Uanmeldte tilsyn med tilhørende saksbehandling og etterkontroll inkludert reisekostnad

Reder er ansvarlig for at skipet overholder gjeldende krav. Det er positivt og i tråd med regelverket at båteier tar dette ansvaret alvorlig, og gjennomfører løpende øvelser som lar mannskapet bli kjent med utstyret ombord. Reders egenkontroll er imidlertid ikke tilstrekkelig til å sikre at passasjerskip holder høy sikkerhetsstandard og dette må verifiseres gjennom Sjøfartsdirektoratets tilsyn.