Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:862 (2011-2012)
Innlevert: 16.02.2012
Sendt: 17.02.2012
Besvart: 21.02.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor mye av de bevilgede Smil-midlene i landbruket som går bort i administrasjon?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: SMIL-ordningen (Spesielle miljøtiltak i jordbruket) er en ordning over Landbrukets utviklingsfond på jordbruksavtalen (kapittel 1150 post 50). Det er kommunene som forvalter denne ordningen. Kommunene har ikke anledning til å trekke fra administrative kostnader på denne bevillingen. Midlene skal gå uavkortet til miljøtiltak som for eksempel istandsetting av verneverdige bygninger, ivaretakelse av biologisk mangfold, tilrettelegging for friluftsliv i jordbrukslandskapet, eller til forurensningsforebyggende tiltak som fangdammer og etablering av kantsoner mot vassdrag.

De administrative kostnadene kommunene måtte ha ved å forvalte ordningen må de dekke av rammetilskuddet kommunene får fra staten.