Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:877 (2011-2012)
Innlevert: 20.02.2012
Sendt: 20.02.2012
Besvart: 28.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vanligvis er det dessverre slik at bilistene må betale merkostnadene når kostnaden i bompengeprosjekter øker, mens kronebeløpet som staten bidrar med holdes konstant.
For alle eksisterende bompengeprosjekter kan det bes om estimert byggekostnad da Stortinget behandlet prosjektet, reell byggekostnad da prosjektet stod ferdig, estimert bompengeandel ved Stortinges behandling av prosjektet, og reell bompengeandel i dag?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det foreligger ikke et sammenlignbart oppsett av de data som etterspørres av representanten Hoksrud, og det vil innebære et betydelig arbeid å lage en slik oppstilling for over 50 bompengeprosjekter.

Det er for øvrig ikke riktig at bompengeselskapene finansierer alle kostnadsøkninger knyttet til bompengeprosjekter. Ved kostnadsøkninger følges et standardisert opplegg nettopp for å begrense bompengeselskapenes risiko, og dette beskrives vanligvis detaljert i hver enkelt bompengeproposisjon. Hovedregelen er at bompengeselskapenes ansvar er begrenset til å finansiere sin andel av kostnadsøkninger opp til 10 pst. eller til kostnadsrammen. Kostnadsøkninger ut over dette er statens eller fylkeskommunens ansvar, avhengig av om det er et riksveg- eller et fylkesvegprosjekt. Bompengeselskapene har følgelig et begrenset og forutsigbart ansvar for å dekke kostnadsøkninger.