Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:896 (2011-2012)
Innlevert: 22.02.2012
Sendt: 23.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Forsvarets tilstedeværelse rundt om i landet båndlegger til dels store arealer. I noen tilfeller gjelder det statsgrunn, i andre tilfeller privat grunn hvor grunneier inngår en avtale med Forsvaret.
Mitt spørsmål er om statsråden finner det rimelig at Forsvaret gjennom avtaler med private grunneiere deretter leier ut den samme grunnen til annen kommersiell virksomhet, og slik tar ut inntekter grunneier ellers ville fått?

Begrunnelse

At Forsvaret har behov for, og benytter, store arealer er i seg selv ingen nyhet. Men samtidig som Forsvaret reduserer sin aktivitet finnes det tilfeller der grunneiere føler seg overkjørt av sin leietager. Undertegnede har mottatt henvendelse om et slikt tilfelle der Forsvaret er leietager men samtidig driver framleie av kommersiell utnyttelse av det samme arealet. Det fremstår som noe uryddig slik jeg ser det. Jeg mener også at Grunnloven § 105 er svært tydelig i så måte. Det bør derfor sikres at grunneiere i slike tilfeller tas vare på, av hensyn til deres rett som rettmessig eier og Staten v/ Forsvaret som en ryddig leietager.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 23. februar 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om Forsvarets fremleie av leid grunn.

Når det gjelder den type leieforhold som representanten Ellingsen viser til i spørsmålet sitt, skal Forsvaret på lik linje med andre private eller offentlige aktører forholde seg til det som er avtalt mellom partene i leieavtalen. Dette kan også medføre at Forsvaret har anledning til å fremleie eiendom.