Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:977 (2011-2012)
Innlevert: 05.03.2012
Sendt: 05.03.2012
Besvart: 14.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Viser til svar på mitt skriftlige spørsmål nr. 872. Jeg kan ikke se at finansministeren svarer på spørsmålet. Jeg stiller derfor spørsmålet på nytt. "Under sin årstale 16. februar 2012 omtalte Sentralbanksjefen de kriserammede landene Portugal, Hellas, Spania og Italia. Han uttalte: "I noen av landene vil det etter hvert være nesten like mange pensjonister som yrkesaktive. Grunnlaget for økonomisk vekst er dermed svekket."
Hvordan er forholdet mellom yrkesaktive og pensjonister, inkludert uførepensjonister i Norge?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ifølge tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet var det vel 305 000 mottakere av uførepensjon ved utgangen av 2011. Samtidig mottok vel 745 000 personer alderspensjon (inklusive mottakere av AFP i privat sektor). Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (nasjonalregnskapet og arbeidskraftsundersøkelsen) var det om lag 2 740 000 yrkesaktive personer i 4. kvartal i fjor, justert for normale sesongvariasjoner. Målt ved disse tallene, var forholdet mellom pensjonister, inkl. uførepensjonister, og yrkesaktive således i underkant av 40 prosent ved utgangen av 2011.