Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:953 (2011-2012)
Innlevert: 01.03.2012
Sendt: 02.03.2012
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 07.03.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil utenriksministeren gjennom FN-systemet bidra til at det blir mer fokus på fattige barn som bor i byer?

Begrunnelse

I forbindelse med at UNICEFs statusrapport "The state of the worlds children 2012, er det klart at stadig flere barn i verden bor i byer. I rapporten fastslås det at 1 milliard barn vokser opp i urbane strøk. I rapporten vises det til at 1/3 av verdens bybarn bor i slum, som dermed fratar dem tilgang på rent vann og sanitære forhold. 8 millioner barn dør i fødsel, diaré eller lungebetennelse før de fyller 5 år. 1/3 av barn som blir født i byer blir ikke registrert ved fødsel og får dermed ikke tilgang til skole, helsetilbud eller beskyttelse. Det sier seg selv at disse barna også vil være svært utsatt for misbruk, menneskehandel og barnearbeid.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det er svært positivt at FNs barnefond (UNICEF) gjennom rapporten "The State of the World’s Children 2012 - Children in an Urban World" retter oppmerksomheten mot utfordringene for barn i byer.

Jeg vil også selv på ulike måter gjennom FN-systemet bidra til å styrke innsatsen på dette feltet. Blant annet regner jeg med at barn i byer og urbaniserte områder er problemstillinger UNICEF selv vil inkludere når deres nye langtidsplan for 2014-2017 skal utarbeides. Gjennom vår deltakelse i UNICEFs styre skal vi følge nøye med på hvordan dette følges opp.

Som representanten vel er kjent med, bidrar Norge allerede med 1,3 milliarder kroner årlig gjennom UNICEF. Norge er den tredje største giveren til organisasjonen, etter USA og Storbritannia. Den tematiske støtten er svært relevant for fattige barn i byer. I 2011 utgjorde norsk tematisk støtte gjennom UNICEF til jenter og utdanning 500 millioner kroner. I samsvar med Stortingets vedtak økes dette til 550 millioner kroner i 2012. I 2012 skal vi videre bidra med 30 millioner kroner til vann og sanitær, som i høy grad berører barns helse, og 40 millioner kroner til beskyttelse av barn. I tillegg bidrar vi med kjernestøtte til UNICEF på 450 millioner kroner årlig. Norge bidrar også gjennom andre FN-organisasjoner med betydelige midler som kommer barn til gode.

Det norskstøttede, mangeårige arbeidet som FNs bosettingsorganisasjon (UN-HABITAT) har utført forhold til ungdom i urbane områder, blir nå styrket gjennom en ny Programavtale for 2012-13. Viktige nye tiltak under utvikling er ”One Stop” ungdomsinformasjonssentre som blant annet er utviklet i samarbeid med Ung-info i Oslo kommune og Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner (LNU). Sentrene sikrer byungdom informasjon og opplæring om helse, utdanning og sysselsettingsspørsmål og er så langt tatt i bruk i en rekke afrikanske land. UN-HABITAT ser barn og ungdom primært som positive endringsagenter og ikke som ofre for feilslått utvikling. Forsknings- og evalueringsresultater basert på denne innsatsen vil bli spredt gjennom blant annet toårige ”State of the World Youth Reports”, hvor Senter for barneforskning i Trondheim bidrar. Norge har gjennom UN-HABITAT også bidratt til at FNs generalsekretær nylig opprettet en egen spesialrådgiverstilling for ungdomsspørsmål, knyttet til hans kontor. Gjennom UN-HABITAT arbeides det også for å opprette et eget ungdomsforum i FN, for å styrke ungdoms egen stemme i verdensorganisasjonen.