Skriftlig spørsmål fra Eivind Nævdal-Bolstad (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:958 (2011-2012)
Innlevert: 01.03.2012
Sendt: 02.03.2012
Besvart: 09.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Eivind Nævdal-Bolstad (H)

Spørsmål

Eivind Nævdal-Bolstad (H): Hvor mange av pasienter som står i helsekø mottar sykepenger, hva er gjennomsnittlig ventetid for denne gruppen, og hva var de tilsvarende tallene i 2005?

Begrunnelse

En betydelig andel av de som står i helsekø kunne vært raskere tilbake i arbeidslivet dersom venteperioden for behandling hadde vært kortere.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse- og omsorgsdepartementet har ikke informasjon om hvor mange av de pasientene som venter på behandling samtidig mottar sykepenger. Med det nye personidentifiserbare pasientregisteret vil det på sikt være mulig å kartlegge sammenheng mellom ventelistestatistikk og sykefravær.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr. 957 til samme spørsmålsstiller.