Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:968 (2011-2012)
Innlevert: 02.03.2012
Sendt: 02.03.2012
Besvart: 07.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Av sentralbanksjefens tale 16. februar gikk det frem at Norges bank forventer lavere realavkastning på oljefondet. Ettersom renten for tiden er lav har kapitalplasseringer i mange tilfeller negativ realrente når man justerer for prisstigning.
Hvordan stiller finansministeren seg i lys av dette til å justere ned kalkulasjonsrenten på norske infrastrukturinvesteringer, slik at de bedre kan sammenlignes med dagens plasseringer av oljeformuen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen nedsatte 18. februar 2011 et ekspertutvalg som skal vurdere Finansdepartementets retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser. Bakgrunnen for ønsket om en gjennomgang er utviklingen på området nytte-kostnadsanalyser etter at departementets veileder ble utgitt i 2000 og senere revidert i 2005. Blant de problemstillinger utvalget skal vurdere, er retningslinjene for valg av kalkulasjonsrente. Utvalget forventes å avgi sin tilråding i løpet av 2012.