Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:983 (2011-2012)
Innlevert: 06.03.2012
Sendt: 06.03.2012
Besvart: 12.03.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Undertegnede er av flere personer gjort oppmerksom på en pågående dyrevernsak ved en gård i Troms.
Kan statsråden redegjøre for Mattilsynets rolle i forbindelse med påstand om eventuelt myndighetsmisbruk av Mattilsynet samt brudd på dyrevelferden?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Mattilsynet har i lengre tid fulgt opp et hestehold i Håkøybotn i Tromsø kommune. Mistanke om dårlig dyrehold har ført til flere bekymringsmeldinger og politianmeldelser.

Den 26. mai 2011 mottok departementet på forespørsel en redegjørelse fra Mattilsynet om forholdene ved det aktuelle hesteholdet med oversikt over de vedtak som er gitt og oppfølgingen av disse. Jeg fikk en klar forsikring om at Mattilsynet ville følge opp dette dyreholdet tett.

Mattilsynet opplyser at de har vært på ti tilsyn på gården det siste året. Hesteeier har ved seks anledninger fått pålegg om å ordne opp i kritikkverdige forhold. Mattilsynet var på gården senest 7. mars 2012, da sammen med dyrevernnemnda. Mattilsynet opplyser at forholdene på gården har blitt bedre gjennom hele det siste året, og at de vurderer tilstanden til hestene som akseptabel.

Jeg har bedt Mattilsynet prioritere tilsyn med dyrevelferd og bruke de virkemidlene som er nødvendige for å sikre etterlevelse av regelverket. Slik denne saken fremstår, har ikke Mattilsynet brukt nødvendige virkemidler. Jeg er derfor ikke fornøyd med Mattilsynets håndtering av saken.

Mattilsynet tar også selvkritikk. De erkjenner at det har tatt for lang tid å få utbedret nødvendige forhold. Mattilsynet sier at de underveis har akseptert utsettelser av noen av de pålagte utbedringene, og i sum har disse utsettelsene gjort at saken har dratt ut lengre enn ønskelig i tid.

Jeg forutsetter at Mattilsynet nå følger nøye opp at alle pålagte tiltak blir gjennomført og jeg vil holde meg orientert om Mattilsynets videre oppfølging av saken.