Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1041 (2011-2012)
Innlevert: 13.03.2012
Sendt: 14.03.2012
Besvart: 23.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Når kan Stortinget forvente å få seg forelagt den bebudede stortingsmeldingen om barn på flukt?

Begrunnelse

Regjeringen har flere ganger varslet Stortinget at den vil legge fram en egen stortingsmelding som omhandler barn i utlendingspolitikken. I mars 2011 sa statsråden at regjeringen ville "legge fram en egen melding for Stortinget om dette i løpet av kort tid".

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justis- og beredskapsdepartementet planlegger å legge frem meldingen til Stortinget om barn på flukt før sommeren 2012.