Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1057 (2011-2012)
Innlevert: 16.03.2012
Sendt: 16.03.2012
Besvart: 10.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at justisministeren har stanset anbudsprosessen knyttet til anskaffelsen av nye redningshelikoptre, for heller å foreta en direkte forsvarsanskaffelse?

Begrunnelse

Etter hva jeg har oppfattet, skulle anbudsprosessen for nye redningshelikoptre videreføres gjennom en anbudsutlysning i januar i år.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg kan avkrefte at anbudsprosessen knyttet til anskaffelsen av nye redningshelikoptre er stanset. Prosessen fortsetter i tråd med Prop. 146 S (2010-2011) «Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2013-2020», og Stortingets behandling av Innst 82 S (2011-2012) fra justiskomiteen om anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2012-2020.

Anbudsprosessen videreføres ved at anbudsutlysningen vil gå ut i markedet i løpet av de nærmeste uker.