Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1064 (2011-2012)
Innlevert: 19.03.2012
Sendt: 19.03.2012
Besvart: 26.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Borreliose er en kronisk, aktiv infeksjon som skyldes smitte av borreliabakterien fra skogflåtten. Mange nordmenn har hatt denne kroniske bakterieinfeksjonen i kroppen i mange år uten å vite det og blitt alvorlig syke uten å få stilt riktig diagnose og rett medisinsk behandling.
Er det korrekt at enkelte går syke i årevis med denne infeksjonen fordi det ikke finnes diagnoseverktøy, og hva vil statsråden gjøre for å gi denne pasientgruppen skikkelige behandlingsmuligheter?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Spørsmålet om nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling av borreliose, i faglitteraturen omtalt som ”Lyme borreliose”, ble i 2009 behandlet av en bredt sammensatt ekspertgruppe under ledelse av Helsedirektoratet. Pasientorganisasjonene på området var også med i dette arbeidet.

Sykdomstilstanden Lyme borreliose har vært kjent i ca. 20 år og er forårsaket av borreliabakterier i skogflått. I 2010 ble det i Norge meldt om 288 tilfeller av tilstanden med høyest forekomst i kystområdene på begge sider av ytre Oslofjord, Telemark og Agder-fylkene. I likhet med andre europeiske land har det vært rapportert økning av meldte tilfeller de siste årene. Lyme borreliose har siden 1991 vært meldepliktig til meldingssystemet for smittsomme sykdommer som Folkehelseinstituttet har ansvar for (MSIS). I Helsedirektorats rapport fremheves det at risikoen for smitteoverføring er liten selv i de mest utsatte områdene, samt at ikke alle som blir smittet får symptomer.

Behandling av borreliose skjer både i primærhelsetjenesten og i sykehus. Til støtte for diagnostikk og behandling finnes det i alt 17 medisinske mikrobiologiske laboratorier som utfører borreliadiagnostikk. Sørlandet sykehus har referansefunksjon på laboratoriediagnostikk på dette området og vil kunne bistå andre laboratorier der det er nødvendig og ønskelig.