Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1110 (2011-2012)
Innlevert: 22.03.2012
Sendt: 23.03.2012
Besvart: 29.03.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Når, og på hvilken måte, vil statsråden følge opp utspillet om å investere oljepenger på kunstanskaffelser?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er at daværende kulturminister Trond Giske i 2007 uttalte at han var positiv til å bruke "oljepenger" på kunst, da det må anses som en "minst like god investering å kjøpe kunstverk som aksjer i Coca-Cola" og fordi "god kunst synker ikke i verdi, snarere tvert imot".
Gjennom et tidligere spørsmål har spørsmålsstiller fått bekreftet fra finansministeren at investeringer i kunst ikke har vært vurdert som unoterte investeringer i SPU, og dette tas til etterretning. Det som imidlertid er mer interessant er å få et svar fra kulturministeren på når utspillet fra 2007 vil følges opp, og på hvilken måte dette vil skje. Og dersom dette ikke vil følges opp, er det ønskelig med en begrunnelse for hva som har endret seg i forhold til de tidligere vurderingene knyttet til at god kunst ikke synker i verdi.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Som kulturminister er det ikke min oppgave å vurdere hvilke investeringer det er mest hensiktsmessig å foreta i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU).

Finansministeren, som er ansvarlig for forvaltningen av SPU, har i sin besvarelse til spørsmålsstiller datert 2.3.2012 forklart at oljefondets eventuelle investeringer i kunst vil måtte inngå blant såkalte ”unoterte investeringer” og at det er knyttet betydelig usikkerhet til hvilken avkastning man kan få fra slike investeringer. Dersom kjøp av kunst likevel skulle bli vurdert som en hensiktsmessig investering på et senere tidspunkt, ville jeg se på positivt på dette.