Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1111 (2011-2012)
Innlevert: 22.03.2012
Sendt: 23.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Behovet for å styrke kapasiteten i Altinn-organisasjonen har blitt formidlet løpende til NHD det siste året, ifølge Altinn.
Har Altinn konkret spilt inn behov for økte midler på budsjettet, og hvordan har i så fall statsråden vurdert dette under utarbeidelse av budsjettet for 2012 i lys av det løpende evalueringsarbeidet som har vært gjennomført siden Altinn-kollapsen i 2011?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Etter at den foreløpige versjonen av evalueringen fra Det Norske Veritas kom Nærings- og handelsdepartementet i hende høsten 2011, ba departementet Brønnøysundregistrene om å vurdere noen spesifiserte områder og konkretisere aktuelle tiltak. Brønnøysundregistrene har gitt en slik konkretisering, og Nærings- og handelsdepartementet behandler dette på lik linje med alle saker i den ordinære budsjettprosessen.