Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1117 (2011-2012)
Innlevert: 23.03.2012
Sendt: 26.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Når Altinn er utilgjengelig flere dager i strekk har det store konsekvenser for profesjonelle brukere som er avhengig av systemet for å utføre nødvendig innrapportering pålagt av myndighetene. Sårbarheten som er avdekket på flere områder i Altinn viser behovet for en alternativ løsning som kan fungere alle dager, hele året.
Vil statsråden ta initiativ til at det lages en egen proff-inngang til Altinn?

Begrunnelse

Altinn er en populær og god løsning for elektronisk innrapportering til myndighetene. Både privatpersoner og profesjonelle brukere har tatt i bruk løsningen og baserer seg i dag på at den fungerer. På enkeltdager med stor pågang har systemet flere ganger falt ut pga for stor pågang. Nylig var systemet nede 3 dager i strekk på grunn av sikkerhetshull.
Skatteetaten opplyser på sine websider i pressemelding den 21.3. at

..."fristen for lønnsmottagere og pensjonister er 30. april. Vi forventer at Altinn er oppe igjen i tide til at selvangivelsen kan leveres på vanlig måte".

Det er tilfredsstillende for brukere som ikke har behov for tilgang før 30. april, men for regnskapsførere er en slik melding alt annet enn beroligende. Fristen for levering av terminoppgave for mva er 10. april.
For å unngå unødvendige og kostbare forsinkelser for næringsdrivende som er avhengig av at Altinn er tilgjengelig uten lange driftsavbrudd, bør det vurderes å opprette en egen inngang, spesielt tilrettelagt for proff-segmentet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er forståelig at profesjonelle brukere som har Altinn som arbeidsverktøy har ønske om at Altinn skal være tilgjengelig til enhver tid. I lys av hendelsene i forbindelse med utlegg av selvangivelsen den 20. mars i år mener jeg det derfor ikke vil være unaturlig å vurdere om det kan og bør lages en egen ”proff-inngang” til Altinn. En slik eventuell ”proff-inngang” vil være et naturlig tema i forbindelse med det videre arbeidet med utviklingen av Altinn.